Home > FAQ

Hoe kan ik deelnemen aan het experiment?

January 28, 2019 620 keer bekeken

Scholen kunnen via DUO hun interesse kenbaar maken. Dit is de eerste formele stap in deelname aan het experiment. Daarbij geldt dat het bevoegd gezag van iedere mbo-school kenbaar kan maken aan welke van de kwalificaties, die nu in het experiment opgenomen zijn, zij mee wil werken voor de ontwikkeling van het landelijk deel. De aanmeldingen voor tranche 1 zijn in april 2019 gedaan. Wil je nu meedoen dan doe je mee in tranche 2. Daarvoor zien we de aanmeldingen graag vóór 1 maart 2020 tegemoet. Melden na 1 maart is eventueel mogelijk. Lees hier meer. 

Cookie settings